יום שלישי, 9 בנובמבר 2010

"קו בניין קו מגרש - מרחב אדריכלי ובירוקרטי במזרח ירושלים"

יום העיון הוא חלק מרצף הכנסים, שעורך השנה החוג לעיצוב פנים, תחת הנושא המאחד של עיצוב ואחריות חברתית. הכנס בנושא ירושלים, מיקד את הדיון, דרך המחויבות החברתית והפוליטית של המרחב המעורב.

ועדה אקדמית: כרמלה יעקובי וולק, ראש החוג לעיצוב פנים, אדר' דורון חזן
ועדה מארגנת: אדר' דורון חזן, ענת מסינג מרקוס