יום רביעי, 28 בספטמבר 2011

שנה טובה !

לקראת שנה של התחדשות ואחריות, בה נדע להמשיך ולקיים על סדר יומנו את עתידנו החברתי.
שמחאתנו תהפוך לעשייה יצירתית ומלאת השראה.
שנהיה ערבים זה לזה.

בברכת שנה טובה,
מצוות החוג לעיצוב פנים, המסלול האקדמי המכללה למינהל
כרמלה יעקובי וולק – ראש החוג